2020 var et svært krevende år for norske kraftselskaper, med det som var en historisk lav gjennomsnittspris på strømmen. Denne utfordringen har vært i fokus på så og si hver eneste presentasjon av resultatene for fjoråret. De fleste har imidlertid klart å karre seg over i pluss takket være langsiktige prisavtaler, samt andre inntekter fra resten av kraftkonsernet.

Det klarte ikke Salten Kraftsamband (SKS). Konsernet opplyser i en pressemelding at de oppnådde en omsetning på 380 millioner kroner, og at driftsresultatet endte på 71 millioner. Resultatet før skatt var også i pluss med totalt 4,9 millioner kroner, men resultatet etter skatt endte på 1,6 millioner kroner i minus.

- SKS har i 2020 levert høy vannkraftproduksjon grunnet enorme mengder snø i fjellet, snøsmelting og mye nedbør. Samtidig opplevde kraftbransjen et historisk fall i kraftprisen gjennom hele året. I kombinasjon med dårlig nettkapasitet og begrensede muligheter for eksport har vi funnet det svært utfordrende å levere et tilfredsstillende årsresultat, sier konsernsjef i SKS, Liina Veerme.

I løpet av fjoråret produserte SKS 2.147 GWh, og det er hele 213 GWh mer enn i 2019. Den økte produksjonen hjalp noe, men langt fra nok til å dekke opp for mye lavere strømpriser. For SKS produserer strøm i elspotområde NO4, og nettkapasiteten er for svak til å få flyttet strømmen til både resten av Norge og til utlandet.

– Konsernets årsresultat er i 2020 preget av ekstremt lave kraftpriser og begrensede muligheter for eksport av innestengt kraft i vårt prisområde, sier Veerme.

Som en følge av resultatet har generalforsamlingen vedtatt at det ikke utbetales utbytte til eierne. Dermed vil innbyggerne i eierkommunene merke at kommunebudsjettene ikke får påfyll direkte fra kraftkonsernet.

SKS er eid av:

  • Bodø kommune (40%)
  • Fauske kommune (13,33%)
  • Jämtkraft AB (23,67%)
  • Nordlandskraft AS (14%)
  • Bodø Energi AS (6,27%)
  • Bodø pensjonskasse (2,73%).

Det betyr ikke at kommunene og de lokale bedriftene ikke får noe ut av SKS. Gjennom skatter, avgifter, og øvrige samfunnsbidrag har kraftkonsernet bidratt med 261 millioner kroner til fellesskapet i 2020.