Det siste halvannet året har en rekke selskaper innen grønn energi blitt børsnotert i Oslo.

De fleste av dem har prøvd lykken på på Euronext Growth, som er en vekstbørs rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Ville hente penger for å kunne vokse

Målet er å hente penger for å sette fart i utviklingen av de ulike forretningsområdene som sol, vann, vind, batterier, teknologi, strømsalg, hydrogen og karbonfangst.

Europower har identifisert 32 børsselskaper, som i hovedsak har sin virksomhet innenfor fornybar energi.

Aksjekursen har svingt mye for mange av dem. Flere hadde sterk oppgang fram til starten av 2021. Men på våren og sommeren falt kursen kraftig for de fleste. Utover høsten har imidlertid kursen krabbet oppover for flere av selskapene.

Nesten ingen omsetning

Finansavisen publiserte i dag en artikkel hvor det går fram at 50 prosent av børsnoterte selskaper, 167 av 335 selskaper, taper penger. Forklaringen som trekkes fram er rushet av ulønnsomme nykommere.

Mange av disse nykommerne er nettopp nye fornybarselskaper. I oversikten Europower har utarbeidet er det under 20 prosent som tjener penger.

Det at over halvparten av selskapene i oversikten har under 10 millioner kroner i omsetning i kvartalet forteller at dette i stor grad er selskaper i oppstartsfasen, selskaper som bygger seg opp.

Selskapene hvor Kjell Inge Røkke er tungt inne, det vil si Aker-selskapene og REC Silicon går alle med solide minus tall.

Hydrogen-selskapene utmerker seg også med store underskudd, og har også jevnt over svært lav omsetning.

Sol, strøm og Fossekompaniet i pluss

Men det finnes flere lyspunkter. Både Arendals Fossekompani og deres porteføljeselskap Volue er blant dem som leverer overskudd.

Den etablerte solenergigiganten Scatec leverer solide tall. Også et annet solselskap Alternus, som ble notert så sent som i sommer leverer plussresultat.

Strømselskapet Fjordkraft går i pluss, men med fallende marginer. Et annet strømselskap GNP karrer seg såvidt i pluss i første halvår.

Tallenes tale

De fleste tallene er basert på 3. kvartals rapporter for i år. For de som ikke har levert disse tallene er tall for 2. kvartal eller 1. halvår brukt. De fleste er driftsresultat, i noen tilfeller EBITDA-tall. Noen tall er omregnet til kroner fra Euro eller dollar.

SELSKAP tall i mill kr Omsetning Driftsresultat
Nel 229 -139
REC Silicon 317 -94
Hexagon Purus 103 -80
Aker Offshore Wind 6 -72
Aker Carbon Capture 101 -56
BW Ideol 24 -54
Aker Clean Hydrogen 8 -47
Aker Horizon 39 -46
Otovo 88 -39
Everfuel 2 -20
MPC Energy Solutions 0 -17
Horisont Energi 0 -16
Kyoto Group 0 -16
Magnora 4 -16
Norsk Solar 7 -15
Teco 2030 2 -14
Hydrogenpro 0 -13
Hynion 1 -8
Integrated Wind Solutions 1 -8
Skandia Greenpower 57 -8
Bergen Carbon Solutions 0 -7
EAM 2 -6
Ocean Sun 1 -5
Zaptec 131 -5
Aega 5 -3
Cloudberry Clean Energy 7 -3
GNP Energy 227 2
Volue 239 10
Alternus Energy Group 71 33
Fjordkraft 2394 89
Arendals Fossekompani 1302 120
Scatec 1254 436