Konsernresultatet etter skatt for siste kvartal i 2020 ble på 78 millioner kroner, som er