Omsetningen i 2020 ble mer enn halvert fra 2019 til 2020 å