*Oppdatert med kommentar i fra Arnt Winther Lofotkraft-konsernet hadde i 2019 et resultat etter skatt på 64,1 millioner kroner, som