Los Cable Solutions er en del av Los-gruppen som ble etablert i 2018. Konsernet og morselskapet ble etablert allerede i 1984. Allerede i fjor (2019) hadde selskapet en omsetning på drøye 40 millioner kroner. Første driftsår ga et underskudd på nærmere en halv million kroner, mens fjoråret, som var første hele driftsår, ga et resultat etter skatt på 1,2 millioner kroner.

Resultat foran plan

Og veksten fortsetter også inn i korona-året 2020.

– Hittil i år ligger vi litt bak plan når det gjelder omsetning, men tror fortsatt på en omsetning som vil være godt over omsetningen for 2019, opplyser administrerende direktør Jan Torstensen i Los Cable Solutions i en mail til Europower Energi.

Han forteller videre at resultatet før skatt ligger foran planen og at selskapet vil levere gode pluss-tall også for 2020.

– Dermed ligger vi godt foran vår businessplan, påpeker Torstensen.

– Har dere blitt påvirket av koronapandemien?

– Pandemien har ikke påvirket oss direkte, men vi ser at ting tar lengre tid i disse dager, forklarer han.

Store kontrakter

Men selskapet har likevel sikret seg flere store kontrakter og har nå vunnet kontrakter på til sammen 120 millioner kroner siden nyttår

I mars i år fikk Los Cable Solutions også en betydelig avtale knyttet til Hylen vannkraftverk, hvor Statkraft skal oppgradere kabelanlegget fra 300kV til 420kV.

Arbeidene ved Hylen vannkraftverk startet opp i mai og ferdigstilles i 2021.

I tillegg har de fått kontrakt på kabel scoopet på Tronsholen sammen med ABB som har GIS til Lyse Nett. Dette skal være klart i 2021.

De to siste prosjektene er;

- nye kabler til Hærøya for Skagerak Nett med boring under Porsgrunnselven (ca 900 meter) og fjellboring (ca 259 meter) som kabel skal legges i. Hoveddelen skal gjennomføres i 2021

- sammen med Iljin Eletric installere 420 kV stasjonskabler på Nye Sogn trafostasjon i Oslo. Dette gjennomføres i 2020 og 2021.

Rigges for vekst

Torstensen forklarer videre at de merker en generelt stor pågang etter den kompetansen og de løsningene Los Cable Solutions kan tilby.

– Selskapet har nå lagt oppstartsperioden bak seg og rigges nå for en vekst, der vi ser vekst innen det tradisjonell Elkraft markedet, men er også som en EPC-leverandør innen bygging av datasentre og landstrømanlegg for maritim sektor. I tillegg er vi i gang med å komme i posisjon innen flytende havvind med elkraft installasjoner, forteller han og legger til;

– Vi merker også en stor nysgjerrighet fra mange interessenter som responderer på vår innovasjon, grønne løsninger og en organisasjon der ansatte er med som eiere, avslutter han.