Det kommer fram i rapporten for andre kvartal, som Elmera la fram torsdag.

Omsetningen falt fra 6,7 milliarder kroner i første kvartal til 4,1 milliarder kroner i andre kvartal. I andre kvartal krøp driftsresultatet til 89 millioner kroner.

Mer enn halverte marginen

Så langt i år er driftsmarginen i selskapet på 2,2 prosent, mens den var 4,7 prosent i samme periode i fjor.

I en børsmelding betegner Elmera likevel dette som solide økonomiske resultater. I meldingen kommer det også fram at det er positiv utvikling både i forbruker- og bedriftssegmentet, men at inntektene er negativt påvirket av de ustabile prisene - ikke minst i Sverige og Finland

Det slås fast at andre kvartal 2022 har vært nok et kvartal med høye strømpriser.