Midtfjellet Vindkraft fikk i 2019 mer enn halvert driftsresultatet fra året før etter at det nær sagt sluttet helt