Høyere kraftpriser enn ekstremåret 2020, sammen med et høyt produksjonsvolum, har bidratt til et solid resultat etter første halvår for Hafslund