- Nedskrivningen på 2,55 milliarder kroner er temmelig likt fordelt mellom Fosen-andelen vår og vindkraftparkene våre