Troms Kraft AS fikk et resultat etter første tertial 2020 på 64 millioner kroner, en reduksjon fra 120 millioner kroner fra året før. Omsetningen er redusert med 596 millioner kroner, og driftsresultatet er