Også for NTE ble 2020 preget av korona-pandemi og svært lave kraftpriser. Det bidro til et resultatfall på 851 millioner kroner etter