Mye nedbør førte til at NTEs kraftproduksjon økte med med 36 prosent til 2 407 GWh i første halvår i år i forhold til samme periode i fjor.

Men kraftprisen gikk motsatt vei. Gjennomsnittlig spotpris i NTEs produksjonsområder var 18,3 øre per kWh i første halvår i år, mot 32,4 øre per kWh i første halvår i 2021.

Reddet av god kraftforvaltning

NTE-sjef Christian Stav sier til Europower at han er veldig godt fornøyd med halvårstallene til tross for de lave prisene i NO3 og NO4.