Da salget ble kjent forrige måned ville ingen av partene si noe om summen på transaksjonen. I Obos sin rapport for første kvartal fremgår det imidlertid at selskapet har hatt en betydelig gevinst på salget, som riktignok først vil bli regnskapsført i andre kvartal.

I en note i kvartalsrapporten skriver Obos at «Transaksjonen vil gi en estimert gevinst på i størrelsesorden 700 millioner kroner og innregnes i konsernregnskapet i 2. kvartal 2020.»

I likhet med hva Obos også orienterte til Europower Energi i april, er årsaken til salget at de vil fokusere inn mot kjernevirksomheten. Nå frigjøres også betydelig kapital til det. I tillegg omtaler selskapet at salget av virksomheten «…styrker likviditetsbeholdningen og reduserer risiko knyttet til konsekvenser av koronapandemien og lavere energipriser.»

Tidligere har også Obos opplyst at det var flere aktuelle kjøpere på banen. Både nasjonale og internasjonale aktører viste interesse.

– Det var stor interesse blant kjøperne, og et godt antall bud der flere var fra norske interessenter, opplyste Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i Obos, til Europower Energi tidligere.

– Var det utelukkende pris som lå til grunn for at Fontavis ble valgt?

– Fontavis ble valgt fordi deres samlede bud var klart best. Foruten pris vurderte vi kriterier for ansatte og fortsatt kontor i Oslo. Obos har bygget opp Obos Energi fra å ha noen potensielle konsesjoner. Fortsatt står man foran store investeringer. I neste fase av selskapets utvikling tror vi Fontavis kan være en bedre eier med sine planer for satsning på småkraft, sa Pettersen da salget ble kjent.

Til slutt landet de altså på Fontavis som da ga boligselskapet en gevinst på nevnt 700 millioner kroner.

Obos Energi, som nå har endret navn til Fontavis Vannkraft, ledes videre av tidligere direktør i Småkraft AS, Rein Husebø.