Jakten på nye energikilder er intensivert i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Målet er å bli så uavhengig av russisk gass som mulig.

Samtidig varslet klima- og miljøminister Espen Barth Eide i går til Dagens Næringsliv at Norges sterkt økende petroleumsinntekter i kjølvannet av krigen og gasskrisen skal brukes til grønn omstilling.

Også EU har signalisert at en rask overgang til ren energi aldri har vært sterkere og tydeligere enn etter Russlands invasjon av Ukraina.

Det har ført til økt etterspørsel etter grønne energi-aksjer.