Nordkraft skriver i en pressemelding at de og Hålogaland Kraft fikk et samlet overskudd på 147 millioner kroner etter skatt i