Selv om omsetningen stiger er det fortsatt store underskudd i Otovo. Sjef og gründer Andreas Thorsheim skriver imidlertid i en børsmelding av tre av selskapets markeder var lønnsomme, det vil si hadde positiv EBITDA-resultat. Det gjelder Norge, Spania og Italia.

– Vi vil gradvis bringe flere markeder over null, samtidig som vi går inn i nye markeder. Europa trenger mer ren kraft raskt, og Otovo har en evne til å levere, uttaler Thorsheim, som antyder at selskapet kan få en omsetning på over 500 millioner kroner i andre halvår i år.