Europower har i flere artikler i sommer satt søkelyset på praksisen til Tinde Energi, etter at selskapet tidligere i år overtok 6000 kunder som satt med svært gode fastpris- eller makspriskontrakter hos GNP Energy. Tinde Energi krever nå ekstremt høye forskuddsinnbetalinger for å opprettholde langtidskontrakter som i noen tilfeller er på under 70 øre/kWh.

Hvis ikke selskapet får reforhandlet disse avtalene med kundene, er det fare for at Tinde Energi går konkurs, skriver selskapet selv i årsregnskapet som ble offentlig rett før helgen.