Agder Energi hadde i fjor et underliggende driftsresultat på 842 millioner kroner mot 1 475 millioner kroner året før. Resultat etter skatt endte imidlertid med en vekst på 149 millioner kroner til 489 millioner kroner. Dette til tross for rekordlav kraftpris i 2020.

Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) var i 2020 9,8 øre/kWh, mot 38,7 øre/kWh, en nedgang på 75 prosent. Konsernets sikringsaktiviteter har imidlertid gitt betydelige bidrag, og medført en vesentlig mindre nedgang i de oppnådde prisene.

- De rekordlave kraftprisene i 2020 preger årets resultat.