Pressemelding:

Årsregnskapet for 2019 ble godkjent av styret i Troms Kraft tirsdag 24. mars 2020 med et historisk godt resultat.

– Vi bokfører nå et resultat etter skatt på 319 millioner kroner, det høyeste overskuddet i selskapets historie. Dette kommer som følge av systematisk arbeid over tid med å forenkle, forbedre og fornye vår virksomhet. Alle våre tre kjerneområder; kraftproduksjon, kraftdistribusjon og kraftsalg leverer gode resultat, og gjør selskapet mer robust for svingninger i markedet, sier Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft.

Utbytte på 50 mill

Styret foreslår å betale et utbytte til eierne på 50 millioner kroner. Det øvrige overskuddet går til å styrke egenkapitalen i selskapet.

– Vårt syn er at god og solid drift, styrket egenkapital og betydelige underliggende verdier i selskapet, samlet sett gir grunnlag for et begrenset utbytte til eierne. Dette har vært et langsiktig mål for alle som er involvert i driften av Troms Kraft, og jeg ønsker særlig å berømme alle de ansatte for at selskapet nå igjen befinner seg i utbytteposisjon, sier Inge K. Hansen, styreleder i Troms Kraft siden 2013.

Korona og og lave priser vil påvirke 2020

Selv om det ikke foreligger spesifikke engangseffekter som forklarer det gode resultatet, understreker Semmingsen at det ikke er en naturlov at resultatene vil fortsette i samme spor.

– Som de fleste vet er kraftprisene så langt i 2020 svært lave, og i tillegg har vi fått dempet aktivitet som følge av korona-viruset. Dette vil påvirke resultatene våre for 2020. Vår jobb er å fortsette å fokusere på god og effektiv drift og ha soliditet til å takle alle forhold som måtte oppstå. På den måten vil selskapet makte sitt samfunnsoppdrag og i tillegg levere verdi til eierne framover, sier Semmingsen.

PRESSEMELDINGEN er noe redigert at Europower Energi

Resultater Troms Kraft i millioner kroner 2019 2018
Driftsinntekter 5020 4863
Driftsresultat 572 432
Resultat før skatt 452 330