Sunnhordland Kraftlag (SKL) opplyser i en pressemelding at dekningsbidraget, det vil si salg minus kjøp av energi, fra kraftomsetningen for 2020