Styret i Østfold Energi valgte tidligere i år å avvente konsekvensene av priskollaps og koronasituasjonen