Det er kraftvirksomheten som er kilden til reduksjonen i resultatet for Tussakonsernet. Lavere kraftpris sørger for at driftsresultatet for konsernet ender