Slyngstad var i mange år sjef i NBIM (Norges Bank Investment Management), det såkalte oljefondet.

Nå får han ansvaret for å bygge og utvikle en aktiv kapitalforvaltning til å bli et nytt virksomhetsområde i Aker.

– En ener i kapitalforvaltning

– Aker og Aker Horizons har sammen arbeidet med å utvikle muligheter innenfor aktiv kapitalforvaltning og har gjort store fremskritt på kort tid. For å lykkes trengs en dyktig leder. Yngve Slyngstad er en ener innenfor aktiv kapitalforvaltning, med imponerende resultater, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker og konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons i en børsmelding.

Slyngstad har arbeidet i Norges Bank Investment Management (NBIM) siden oppstarten i 1998, hvor han fikk ansvaret for å bygge opp aksjeforvaltningen. Slyngstad var også sjef i Statens pensjonsfond fra 2008 til han fratrådte i fjor høst.

I perioden økte fondet fra vel 2.000 milliarder kroner til over 10.000 milliarder kroner, og ble verdens største enkeltinvestor i børsnoterte selskaper.

Vil etablere fond på over 1000 mrd kroner

– Vi står foran et energiskifte med enorme investeringsmuligheter. Samspill mellom ledende industriselskaper og de store globale investorene må til for å realisere de store prosjektene som akselererer overgangen til nullutslippssamfunnet. Utgangspunktet er det beste for at AAM (Aker Asset Management) kan gjøre en forskjell.

Målet er å etablere fond på til sammen 100 milliarder euro, drøyt 1000 milliarder kroner, som skal bidra til lønnsomme og verdiskapende klimaløsninger.

– Ren energi, grønn industri og grønne byer vil være prioriterte investeringsområder, sier Slyngstad i meldingen.

Vekstplattform

Akers porteføljeselskap Aker Horizons er en vekstplattform for teknologi- og kunnskapsbedrifter med en positiv miljøpåvirkning.

– Vi opplever stor interesse fra institusjonelle investorer som vil være med på å finansiere grønne prosjekter, og Aker Horizons er unikt posisjonert for å skape attraktive investeringsmuligheter basert på vår teknologi og tilgang på stadig nye prosjekter. Med Slyngstad som leder øker ambisjonsnivået vårt for aktiv kapitalforvaltning generelt og energiomstilling spesielt, sier Røkke.