Det kommer frem av verdsettingen som ble presentert av styreleder Harald Espedal i bedriftsforsamlingens møte 26. april.

Lyse-styret foretar annethvert år en overordnet verdivurdering av konsernet. Det skal både være en måling av prestasjonen siste to år, og gi en viktig tilbakemelding til Lyses 14 eierkommuner om hvordan selskapet forvaltes. Årets verdivurdering er foretatt av revisjonsselskapet PwC.

Den verdijusterte egenkapitalen ved utgangen av 2021 er anslått til 47,2 milliarder kroner som er summen av Lyses eierandeler fratrukket gjelden.