– Årsaken til det svake resultatet er de rekordstore prisforskjellene mellom sør og nord i Norge og effekten dette har hatt på vår prissikring, sier finansdirektør Martin Holvik i SFE.

Prissikring av kraftproduksjon er en vanlig metode blant kraftprodusenter. I et velfungerende marked bidrar dette til å dempe risiko og skape forutsigbarhet.

Stort sprik i prisene

Holvik peker på at SFE sikrer kraftproduksjonen sin til systemprisen, en teoretisk pris lik det strømprisen ville vært med hele børsområdet som et prisområde.