Lave kraftpriser og den pågående koronapandemien har foreløpig hatt liten innvirkning på Agder Energis økonomiske situasjon. Konsernet