Ringerikskraft påpeker at første halvår har vært en utfordrende tid som følge av pandemien, som blant annet har ført til at flere prosjekter har gått tregere enn planlagt. Samtidig har kraftprisene vært