Kraftproduksjonen falt med 37 prosent i i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Til tross for dette leverte Skagerak Energi rekordresultater. Driftsresultatet doblet seg, mens omsetningen økte med 70 prosent i forhold til samme periode i fjor. Hovedårsaken er naturlig nok det ekstreme prisnivået i Sør-Norge.

Skagerak-sjef Jens Bjørn Staff er ikke glad for de gode tallene.