Småkraft vil dermed ha tredoblet størrelse siden 2017.