Nylig signerte Småkraft avtale om kjøp av samtlige aksjer i Deveggåe Kraft AS i Nore og Uvdal kommune i Viken fylke.

Også for dette kraftverket tar Småkraft en modell som betyr at grunneierne selv beholder fallrettighetene, mens Småkraft leier retten til å utnytte fallet en gitt periode.

Eier 140 kraftverk

Det kommer fram i en pressemelding fra Småkraft, som eier og drifter over 140 kraftverk.

Inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleie-avtalen går ut, kan grunneierne overta kraftverket og selv drifte det videre.

– Vi i Småkraft setter stor pris på at grunneierne i Deveggåa ønsker å være på lag med oss, sier Småkraft-sjef Terje Vedeler i meldingen.

Ferdigbygd i 2011

Det var i 2006 at de to grunneierne Øyvind Lurås og Terje Landsgård søkte NVE om konsesjon for å bygge ut kraftverk i elva Deveggåe, som skilte de to eiendommene. I april 2011 ble anlegget endelig ferdigstilt, og produksjon var i gang.

Kraftverket har et fall på 378 meter og har en 2,9 MW Pelton turbin som gir en årlig produksjon på 7,6 GWh.