For drøye to uker siden vedtok styret i Småkraft en kapitalforhøyelse som er blitt vedtatt i generalforsamling. Dermed spytter eierne inn euro tilsvarende 172,6 millioner kroner.