Statkraft presenterte fredag sitt resultat for 3. kvartal. Pengene renner selvsagt inn til Europas største vannkraftprodusent, som la frem et justert overskudd på 9 milliarder kroner for kvartalet, noe som er omtrent det dobbelte av samme periode i fjor.

Regnskapsført resultat er på 3,8 milliarder kroner – over 1 milliard kroner dårligere enn i samme periode i fjor. Differansen mot det justerte resultatet er særlig knyttet til hvordan langsiktige kraftavtaler skal regnskapsføres: spotprisen var høy i tredje kvartal, noe som innebærer at lange avtaler til lavere pris representerer et tap.