Pressemelding fra Statkraft:

Winns leverer varmepumper som bare bruker naturlige kjølemedier til bygårder, næringsbygg, hoteller, kjøpesentre og sportsarenaer, samt til olje- og gassinstallasjoner offshore. Kapitalutvidelsen hjelper Winns med å videreutvikle sine klimavennlige løsninger og utvide virksomheten til å tilby varme og kjøling som en tjeneste.
Utfordringen med varmepumper er at de historisk sett er levert med syntetiske kjølemedier som har stort klimagassavtrykk. Winns leverer varmepumper som kun benytter naturlige kjølemedier. Selskapet installerer varmepumper basert på modulær design med egenutviklet programvare for kontroll, overvåking og sky-basert optimalisering. - Vi tror naturlige kjølemedier og varme som en tjeneste er nøkkelen til å øke markedet for varmepumper. Vi er glade for å få Statkraft Ventures som ny aksjonær, sammen med fortsatt støtte fra våre eksisterende aksjonærer. Med aksjonærer som Statkraft Ventures, Byggteknikk Drift, engleinvestorer, grunnleggerne og ansatte, tror jeg vi har støtten vi trenger for kontinuerlige vekst, sier Guro Solem, administrerende direktør i Winns.
- Winns er et viktig selskap i en tradisjonell sektor med spennende vekstmuligheter gjennom å tilby varme og kjøling som en tjeneste. Selskapets bransjekunnskap kombinert med deres egen programvare for optimalisering gir et veldig godt grunnlag for å skalere virksomheten, sier Torgunn Oldeide, investeringsdirektør i Statkraft Ventures.
Statkraft Ventures ble etablert i 2015 og investerer i ledende oppstartselskaper innen cleantech og energi.

Pressemeldingen er kortet ned av Europower Energi.