Konsernet endte med et resultat etter skatt som er betydelig svakere enn fjorårets resultat på 11,3 milliarder