Statkrafts gasskraftproduksjon i har i andre kvartal økt til 1,1 TWh fra