Selskapet har fire ganger så høy bruttoinntekt i forhold til tredje kvartal i fjor, med 57 millioner kroner. Samtidig faller margingene, underskuddet økt fra -1 til -8 millioner kroner.

Hittil i år har omsetningen vært på totalt 179 millioner kroner med et driftsunderskudd på 15 millioner kroner.

I kvartalspresentasjonen skriver selskapet at salgsarbeidet den siste tiden har vært utfordrende, og peker på markedsbildet som har vært de siste 4-8 ukene, med høye og svingende priser. Selskapet opplyser å ha 32.000 kunder.

I rapporten heter det at selskapet skriver at oppbyggingen fortsetter - med oppskalering og "foten på gassen". Kundevekst og utvikling av nisjekanaler står høyt på agendaen.

Mål om å bli digitalt strømselskap i løpet av året

Skandia Greenpower annonserer også at det vil ha en såkalt "softlaunch av "Next Generation" strømsalg i november i Norge. Dette handler om digitalisering, med bruk av mobiltelefon, app og andre tjenester. De øvrige nordiske landene står for tur neste år.

Samtidig påpekes det at selskapet er sårbar for turbulens så tidlig i utviklingen.

Skandia Greenpower skal holde en presentasjon senere i dag, men så langt er aksjekursen fallende.

Skandia Greenpower

Resultater i millioner kroner 3. kvartal 2021 3. kvartal 2020
Omsetning 57 14
Driftsresultat – 8 – 1
Resultat før skatt – 8 – 2
Resultater i millioner kroner Pr 3. kvartal 2021 Pr 3. kvartal 2020
Omsetning 179 72
Driftsresultat – 15 – 2
Resultat før skatt – 15 – 3