– Statkraft planlegger å redusere bemanningen totalt med 500-600 personer. Circa 300 skyldes at vi nedbemanner og selger virksomhet i Brasil. Resten er nedbemanninger spredt gjennom hele konsernet, i Norge og andre land, sier konsernsjef Christian