Skagerak Energi har gjort opp regnskapet for årets første halvår, og i en pressemelding forteller de at det ble et godt