– Det blir stadig mer tydelig at batterier er en enormt viktig både for våre solenergikunder og for Otovo. En huseier som har lagringsmuligheter knyttet til solanlegget kan også bruke elektrisiteten som ble generert på dagtid på natten. Energiuavhengighet i Europa er avhengig av at huseiere genererer elektrisitet i hjemmene sine, og lagrer overskuddsproduksjon, sier Otovo-sjef Andreas Thorsheim i en børsmelding.

Batterilansering i fjor

Otovo lanserte de første batteriløsningene i Italia, Spania og Tyskland i fjor. Tidligere i år kom Sverige på plass.