Omsetningen falt med 3,3 millioner kroner og underskuddet før skatt økte med 12 millioner kroner for Clemens Kraft, som driver småkraftanlegg. Clemens Kraftverk drev 37 anlegg i første kvartal, inkludert seks anlegg eid av tilknyttede selskaper. Samtidig