– Vi har hatt en liten negativ effekt av prissikring i første kvartal på 170 millioner kroner. Det er