Fredag sendte Lofotkraft ut en pressemelding der de fortalte at kraftkonsernet totalt leverte et resultat på 51,4 millioner kroner etter skatt i 2020. Det var ned fra 64,1