Fristen for å levere regnskapet for 2018 utløp 31. juli i fjor. Det gis ingen utsatt frist ifølge informasjon hos Brønnøysundregistrene. Likevel er det enkelte