Det skal investeres mye nnett i årene fremover. Det gjelder også nettselskapet Tensio. Ifølge selskapets årsmelding, for 2020 investerte Tensio 789 millioner kroner i nye anlegg i fjor, mot 471 millioner kroner i 2019.

Nå opplyser nettselskapet i en melding til Oslo Børs at de har inngått en 10-årig låneavtale med NIB. Lånet på 1 050 millioner kroner skal delfinansiere investeringer i perioden 2020-2022 for å oppgradere og utvide strømnettet i Trøndelag.