Det skal investeres mye nnett i årene fremover. Det gjelder også nettselskapet Tensio. Ifølge selskapets årsmelding, for 2020 investerte Tensio 789 millioner kroner