Nettselskapet Tensio er Norges nest største nettselskap med sine 260.000 nettkunder i Trøndelag. Selskapet eies av NTE, TrønderEnergi og KLP, og ble etablert i 2019.

Nå har de lagt frem årsrapporten for 2020, selskapets første hele driftsår. Det endte med en omsetning på 2.118 millioner kroner, og et driftsresultat på 550 millioner. Av det ble 109,7 millioner betalt i skatt.

Det gir en gjennomsnittlig omsetning på 8.146 kroner og et overskudd på 2.115 kroner per kunder.

Tensio AS

I vår selskapsdatabase finner du detaljinformasjon om blant annet eierforhold, kraftstasjoner, fusjoner og oppkjøp for dette selskapet

Som et rendyrket nettselskap har Tensio monopol i sitt marked, og deres økonomi er i stor grad regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE. Samtidig ser de at det er store utfordringer som må håndteres i årene fremover som følge av økt satsing på elektrifisering av det norske samfunnet.

– I et 10-15 års perspektiv står kraftbransjen overfor betydelige endringer. Styret vektlegger at konsernet skal ha en aktiv og offensiv tilnærming til de muligheter og trusler det nye fremtidsbildet gir, skriver styret i årsberetningen.

Per nå består strømnettet til Tensio av 29.000 km med kabel og linjer, 13.000 nettstasjoner og 100 trafostasjoner.