I resultatrapporten for tredje kvartal skriver selskapet at det er solgt 750 prosjekter i september, noe som er rekord. Selskaper melder også å ha en solid ordreportefølje.

Otovo-sjef og gründer Andreas Thorsheim sier følgende i rapporten:

– Daglige, ukentlige og månedlige salgsrekorder ble knust gjentatte ganger i alle våre markeder. Også kvartalet som helhet ble vårt beste til dags dato.

Polen, Italia og Tyskland

Han trekker spesielt fram Polen og Italia som han påpeker leverer et sterkt kvartal. I Italia har selskapet også solgt en stor andel batteriteknologi. Thorsheim skriver også at han ser fram til Tyskland-lansering mot slutten av året.

Veksten har sin pris, for underskuddet øker også - med rundt 11 millioner kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Selskapet skriver at dette skyldes ekspansjon i eksisterende markeder og investeringer i nye markeder. Egenkapitalbasen i selskapet er fortsatt solid.

Aksjekursen krabber oppover

Selskapet ble notert på børsnotert på Euronext i februar. I likhet med de fleste andre fornybar-aksjer falt kursen kraftig utover våren og sommeren.

Men i slutten av august snudde det. aksjekursen begynte å krabbe oppover igjen. Aksjemarkedet likte tydeligvis kvartalstallene og utsiktene framover. For aksjekursen fortsatte oppover i morgentimene.

Selskapet er i øyeblikket verdsatt til knapt 2,2 milliarder kroner.

Otovo

Resultater i millioner kroner 3. kvartal 2021 3. kvartal 2020
Omsetning 88 30
Driftsresultat – 39 – 28
Resultat etter skatt – 39 – 26