Tidligere i år skrev E24 om at det har løpt tvangsmulkt mot tre Fortum-selskaper: Fortum Strøm, Fortum Markets og Fortum-eide Norgesenergi. Grunnen til dette må vi tilbake til høsten 2020 for å finne.

For høsten 2020 varslet RME/NVE at de har pålagt flere strømleverandører - deriblant tre Fortum-selskaper, å avvikle strømavtaler som innebærer at forbrukeren betaler et likt kronebeløp for strøm og nettleie hver måned. Disse avtalene er nemlig ikke i tråd med regelverket for fakturering av strøm.

Etter at vedtaket i RME/NVE ble opprettholdt i Energiklagenemnda, tok Fortum saken til tingretten.