Pressemelding:

Troms Kraft AS fikk et resultat etter andre tertial 2020 på 116 millioner kroner. Resultatet er vesentlig lavere enn samme periode i fjor, noe som i all hovedsak forklares med de lave kraftprisene.

Kraftprisene gir først og fremst utslag i resultatene til datterselskapet Troms Kraft Produksjon, som eier og driver selskapets 11 kraftverk i Troms.

Kjører kraftverk for fullt

– Resultatet er som forventet. Vi leverer godt på strømsalg og nettvirksomhet, men blir hardt straffet for de lave strømprisene. Selv om vi kjører kraftverkene for fullt og leverer store volum, blir det ikke penger i kassa. Trøsten får være at de lave prisene er godt for kundene våre, sier Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft.

Koronakrisen ser så langt ut til å ha begrenset virkning på driften, og får dermed ingen merkbar effekt på regnskapene.

Salget av aksjene i Nordkraft, hvor Troms Kraft fikk en gevinst på 119 millioner kroner, ble regnskapsført i september og vil derfor få effekt i regnskapet for tredje tertial.

Resultater etter andre tertial for Troms Kraft

Troms Kraft, tall i millioner kroner 2020 2019
Omsetning 2228 3483
Driftsresultat 214 398
Resultat før skatt 117 218

Pressemeldingen fra Troms Kraft er redigert av Europower Energi.