Tussa har aldri før produsert mer vannkraft enn i 2020. Da ble det produsert 816 GWh, en økning